BlueBox > Dzierżawa drukarek

Dzierżawa drukarek

Wynajem drukarek, czy to sie opłaca ?

 

Jeśli drukujesz/kopiujesz kilkaset kartek miesięcznie to już warto rozważyć naszą ofertę - jeśli liczba Twoich miesięcznych kopii/wydruków sięga tysięcy sztuk, Twoje oszczędności przy skorzystaniu z naszej oferty będą ogromne.

 

DZIERŻAWA TO DOSKONAŁY SPOSÓB NA UTRZYMANIE KONTROLI NAD WYDATKAMI!

 

Proponujemy naszym Klientom korzystną i wygodną formę współpracy jaką jest dzierżawa drukarek, kopiarek, i wielofunkcyjnych urządzeń biurowych. Dzięki niej korzystasz z  nowoczesnych rozwiązań bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu sprzętu, serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych.
Specjalizujemy się w dzierżawie długoterminowej, nasza oferta skierowana jest również do Klientów zainteresowanych dzierżawą krótkookresową (dostarczamy urządzenia do obsługi eventów, szkoleń, konferencji).Korzyści płynące z wynajmu profesjonalnych drukarek i kopiarek:


- Znany i przewidywalny koszt użytkowania urządzenia drukującego.
Określone w umowie stawki za wykonanie jednej kopii/wydruku i średnie miesięczne zapotrzebowanie pozwalają zaplanować z wyprzedzeniem koszty na drukowanie w firmie na wybrany okres.

- Miesięczny czynsz jest jedynym wydatkiem, jaki ponosi Klient

- Przez cały okres dzierżawy urządzenie pozostaje własnością naszej firmy i jest objęte bezpłatną, pełną opieką serwisową.

- Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z eksploatacją.
Dzięki temu, za wszelkie ewentualne problemy związane z użytkowaniem sprzętu odpowiada nasz serwis a nie wynajmujący. Opieka serwisowa nad wynajętym urządzeniem obejmuje: konserwacje, szybką likwidację wszelkich usterek (niezależnie od czasu trwania i stopnia skomplikowania naprawy), dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych użytkownikowi (części, podzespołów, tonerów), urządzenia zastępcze w razie napraw warsztatowych;

- Zasady zawierania umowy i zawarte w niej warunki są bardzo korzystne dla Klientów.

- Wysokość opłat zależy od ilości wykonywanych miesięcznie kopii, którą klient deklaruje przy podpisywaniu umowy.

- Brak niespodzianek w postaci nagłego przestoju urządzenia drukującego oraz znacznego kosztu naprawy w najmniej spodziewanym momencie.

- Brak konieczności długookresowej amortyzacji urządzenia.  

Co w przypadku posiadania już własnych drukarek ?


Usługa  CPC – cost per copy – koszt wydrukowanej strony

 

To szczególny rodzaj usługi bardzo wygodny dla użytkownika. Usługa  wiąże się z pełną
odpowiedzialnością serwisu za bezawaryjną i nieprzerwaną pracę drukarki.
Usługa CPC jest formą umowy w ramach której dokonywane są wszelkie czynności serwisowe niezbędne do zachowania ciągłości pracy urządzenia, zarówno planowane (tj. przeglądy, konserwacje) jak i  naprawy urządzenia w przypadku nagłych awarii. W tym przypadku jednak, opłaty nie są pobierane przy każdej wizycie. Obsługa serwisowa jest bowiem rozliczana w postaci comiesięcznego, stałego czynszu, uzależnionego od ilości kopii wykonywanych miesięcznie przez użytkownika.
Opłata ustalana jest jako koszt pojedynczego wydruku dla danego urządzenia i zawiera  również koszty materiałów eksploatacyjnych.

 

Przykład:

Drukarka 1 : koszt wydruku strony / CPC = 0,04 PLN
Rozliczenie miesięczne: 1000 wydrukowanych stron w ciągu miesiąca na danym urządzeniu = 40 PLN

 

Korzyści wynikające z umowy:

- użytkownik nie musi dbać o to, by  w odpowiednim czasie zamówić toner oraz konserwację drukarki - pamięta o tym serwis
- koszt obsługi urządzenia drukującego jest rozłożony w czasie – użytkownik nie jest obciążany jednorazowo wysokimi kosztami np.  z tytułu wymiany „kitów” konserwacyjnych i części
- serwis dokonuje konserwacji i wymian w urządzeniu drukującym zgodnie z zaleceniami producenta obniżając tym samym ryzyko wystąpienia ewentualnych awarii i przestojów
- użytkownik nie jest obciążany kosztami dodatkowych napraw jeżeli wystąpi jakakolwiek awaria nie spowodowana przez użytkownika – ryzyko wystąpienia awarii jest wliczone w comiesięczny czynsz
- w przypadku wystąpienia awarii, jeżeli serwis nie zdoła jej usunąć, użytkownik ma zagwarantowaną możliwość otrzymania drukarki zastępczej do czasu zakończenia naprawy
- koszt obsługi serwisowej jest stały i uzależniony tylko i wyłącznie od ilości wykonywanych kopii, można więc zaplanować odpowiednio wcześniej środki na ten cel w budżecie
- klienci, którzy mają podpisaną umowę serwisową są obsługiwani w pierwszej kolejności.

 

Optymalizacja kosztów wydruku w przedsiębiorstwie

Usługa CPC wraz z odpowiednim systemem monitoringu druku stanowi podstawy optymalizacji kosztów wydruku w przedsiębiorstwie. Zaimplementowane właściwe narzędzie do kontroli i monitoringu procesu drukowania znacząco przyczynia się do zmniejszenia kosztów wydruku.

Agencja interaktywna Migomedia

Aby otrzymać najnowsze informacje o nowościach i promocjach zapisz się na naszą liste